Om oss

Utleiemeglingen har eiendomsmeglerbevilling fra Finanstilsynet
og er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi har kontor i Tønsberg. Vi er Vestfold og Telemarks største utleiemegler.

Hvorfor bruke oss?

Utleiemeglingen AS er en profesjonell utleiepartner som består av eiendomsmeglere med lang erfaring innen eiendomsbransjen.

For leietakere er det gunstig å leie gjennom Utleiemeglingen fordi vi er et profesjonelt eiendomsmeglerfirma. Vi sørger for at alle leietakere får den nødvendige oppfølging gjennom hele leieforholdet.

Alle kontrakter og andre dokumenter er i henhold til de lover og regler som gjelder og alle prosesser er regulert av dette. I tillegg er Utleiemeglingen alltid tilgjengelige. Det er alltid en megler som har telefonvakt. På den måten kan vi raskt få ordnet opp i akutte saker.

Det er mange lover og regler å forholde seg til, og konflikter i leieforholdet kan være kostbare så vel som ubehagelig å løse. Utleiemeglingen vil ta seg av slike saker som en del av forvaltningen av boligen. Utleiere som velger å bruke oss kan selv velge hvor mye de ønsker å engasjere seg i leieprosessen.

Utleiemeglingen har en egen database med leietakere. Vi har lang erfaring og daglig kontakt med boligmarkedet. Ved å bruke vår kompetanse reduseres risiko for ledighet og tap av leieinntekter. Vi sørger for årlig indeksregulering av husleien i leieperioden for og ikke gå glipp av rettmessig husleieøkning. De kostnadene som påløper i forbindelse med utleiearbeidet er fradragsberettiget på skattemeldingen.

 

Utleieforsikring

Utleiemeglingen forsikrer alle våre utleiere mot tap av husleie og skader på utleieboligen.

Forsikringen omfatter

Dekning av økonomiske tap herunder;

  • Husleietap begrenset oppad til 6 måneders leie
  • Skader begrenset oppad til kr 500.000,-.
  • Dekning av kostnader ved fravikelse begrenset oppad til 30.000,-.

Det forutsettes at det er stilt minimum 4 måneders depositum eller leiegaranti for leieforholdet. Utleieforsikringen trer i kraft etter garantien. Dersom det kun er stilt 3 måneders depositum, er utleiers risiko kun 1 måneds leie. Forsikringen kan ikke tegnes der det er stilt NAV-garanti.

La Utleiemeglingen overta forvaltningen av din utleiebolig og du vil være med i den unike forsikringsordningen.

Vilkår for utleieforsikringen finner du her.

Garantert husleie

Våre kunder får husleien på sin konto til avtalt tid.  Dersom leietaker ikke har betalt husleie innen fristen for utbetaling til utleier, vil Utleiemeglingen Boligforvaltning AS forskuttere husleien til utleier i inntil 2 måneder.

Leiegaranti

De som leier bolig gjennom Utleiemeglingen AS får tilbud om å opprette en leiegaranti som sikkerhet for leieforholdet i stedet for depositum. Leiegarantien etableres gjennom selskapet HDI. Leiegarantien fungerer på samme måte som et depositum, men man trenger ikke å binde opp pengene på en depositumskonto.

Selskapet stiller en garanti overfor utleier tilsvarende 4 måneders husleie. Kostnaden ved etablering av garantien er 12% av garantibeløpet og betales ved inngåelse av leiekontrakten.

En forutsetning for tilbud om leiegaranti er at man har bodd i Norge i minst et år og at man ikke har kredittanmerkninger. Garantien følger leiekontrakten og gjelder i inntil 3 år.

 

 

Hva gjør vi?

Utleiemeglingen tilbyr alle typer tjenester i forbindelse med utleie av boliger og vi tar på oss utleie av alle typer boliger.

Vi sørger for alle formaliteter i hele leieforholdet. I utleieprosessen er det annonsering, visninger, utvelgelse av leietakere, kredittsjekk, referansesjekk, opprettelse av depositum og skriving av kontrakt.

Forvaltning av boligen innebærer innkreving av husleie, inn- og utflyttingsbefaringer, diverse korrespondanse og eventuelt iverksetter utkastelse ved mislighold.

I tillegg til disse tjenestene kan vi også bistå med generell rådgivning ved kjøp av bolig med utleie som formål.

Last ned prisliste her: Prisliste

Utleiemeglingen AS

● Stoltenbergs gate 48, 3112 Tønsberg

Telefon: 33 30 14 00

E-mail: post@utleiemeglingen.no

Våre åpningstider er mandag - fredag kl 09.00 - 16.00

Følg oss pa sosiale nettverk

close
Fyll inn din forventede utleiepris, og se hva våre tjenester koster
Markedspakke

Finn.no

Bilder

Prospekt

Sosial media

2500
Engangskostnad
2500
Utleieprosessen

Innflyttning

Visning

Referansejekk

Kredittsjekk

Garanti / Depositum

Innflyttningsprotokoll

Total engangskostnad:
12800.00
Løpende forvaltning

All kontakt med leietaker

Fakturering av leie

Oppfølging av ubetalt leie

Justering av leie

Rapportering til utleier

Naboklager

Utflytningsprotokoll

10%
Løpende kostnader
Måndlige kostnader:
1250
close
Bestill en gratis og uforpliktende befaring
Fyll ut skjema, og vi vil kontakte deg så raskt som mulig.