Artikler

Det er normalt å måtte stille minimum 3 måneders depositum ifm leie av bolig. I de senere år har det blitt mer og mer vanlig og stille 4 måneders depositum som sikkerhet ved leie av en bolig.

Et depositum skal stilles på en særskilt konto i en bank og kontoen skal være registrert på leietakers navn. Utleier må dekke kostnaden med etableringen. Dersom en utleier krever depositumet innbetalt til sin konto, er det ikke å defineres som depositum. Da er det et forskudd. Leietaker har dermed anledning til å slutte å betale leie de siste 3 månedene (med loven i hånden) og «spise» av forskuddsbetalingen. 

I kjølevannet av mer fokus på garanti som sikkerhet i et leieforhold, tilbys nå et produkt som heter Leiegaranti. Leiegaranti fungerer på samme måte som et depositum, men du slipper å stille fysisk penger på en særskilt konto. For Leiegarantien betaler du 12 % av garantibeløpet. Dett er en kostnad som ikke blir betalt tilbake.

Hvis du leier en bolig til kr 10.000 pr måned, må du stille kr 40.000 på en depositumskonto. Dette er penger du får tilbake den dagen du flytter, hvis husleie er betalt som det skal og boligen er levert tilbake i forventet stand. Alternativ kan du betale kr 4.800 som en etableringskostnad. Dett ere penger du ikke får tilbake. Likviditetsmessig, har du hele kr 35.200 i fri kapital. Dette har vanligvis en stor verdi for folk flest. Ved en leiegaranti vil tilbyder av denne søke regress mot leietakeren, dersom det er utestående husleie eller skader på boligen ved utflytting. Du kjøper deg mao ikke fri ved en slik løsning. Du må være like ansvarlig som når du setter av dine egne penger på en depositumskonto.

Ta gjerne kontakt med Utleiemeglingen, dersom du har noe spørsmål rundt enten depositum eller leiegaranti.

 

  • Repost:

Utleiemeglingen AS

● Stoltenbergs gate 48, 3112 Tønsberg

Telefon: 33 30 14 00

E-mail: post@utleiemeglingen.no

Våre åpningstider er mandag - fredag kl 09.00 - 16.00

Følg oss pa sosiale nettverk

close
Fyll inn din forventede utleiepris, og se hva våre tjenester koster
Markedspakke

Finn.no

Bilder

Prospekt

Sosial media

2500
Engangskostnad
2500
Utleieprosessen

Innflyttning

Visning

Referansejekk

Kredittsjekk

Garanti / Depositum

Innflyttningsprotokoll

Total engangskostnad:
12800.00
Løpende forvaltning

All kontakt med leietaker

Fakturering av leie

Oppfølging av ubetalt leie

Justering av leie

Rapportering til utleier

Naboklager

Utflytningsprotokoll

10%
Løpende kostnader
Måndlige kostnader:
1250
close
Bestill en gratis og uforpliktende befaring
Fyll ut skjema, og vi vil kontakte deg så raskt som mulig.