Utleiemeglingen
HJEMHVEM ER VI?HVA GJØR VI?HVORFOR BRUKE OSS?INVESTERE I UTLEIEBOLIG?
ANSATTEMEDIANYTTIGLENKERSTILLING LEDIGKONTAKT OSS
LEDIGE BOLIGERNÆRINGSLOKALERSØKNAD OM BOLIG
Huseiernes Landsforbund: Ansvaret ved brann
Ansvar ved brann. Foto: Per Erik Knive


 


STORE SKADER: Bygningen er totalskadet etter den voldsomme brannen. Foto: Knive, Per Erik

- Ansvaret ved brann
Advokat Anders Leisner hos Huseiernes Landsforbund opplyser til Nettavisen at det er eier og utleier som sammen har ansvaret for at brannforskriftene har blitt fulgt og at bygget er i forskriftsmessig stand.
- Det er eier av bygningen som har ansvaret for at boligen er bygget slik den skal, og at bygget oppfyller tilfredsstillende krav til brannsikkerhet. Eier er ansvarlig for at det er tilstrekkelig med rømningsveier, varslingsutstyr og slukningsutstyr i alle enheter etter de retningslinjer som gjelder. Eier har også ansvaret for å sørge for at utstyret og rømningsveier blir sjekket med jevne mellomrom, sier Leisner til Nettavisen.
Advokaten, som presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, sier at eier i utgangspunktet ikke har ansvaret hvis det viser seg at det bodde for mange i bygget.
- Når det gjelder problemet med for mange i huset er det de som har leid eller formidlingsfirmaet som har ansvaret. En utleier kan få problemer om han vet at de bort for mange der, da har han en plikt til å varsle.

- Ikke være for mange

Eier av brannboligen i Drammen er Rolf Erik Halmrast hos Cibora Eiendom.
De har igjen leid huset ut til selskapet Proffjobbs. De skal ifølge VG ha leid huset ut til det polske selskapet Mikos Concens.
- Brannforskriften tar hensyn til eier og til bruker. At det ligger en fremleier innimellom tar ikke brannforskriften hensyn til, sier advokat Leisner.
- Men generelt sett har man et ansvar om man kjenner til uregelmessigheter – da har man et ansvar hvis man kjenner til klandreverdige forhold og ikke griper inn. Men hovedansvaret ligger hos den som leier ut og brukeren, sier han.
Ifølge advokaten kan flere av de som bodde i boligen også bli holdt ansvarlig.
- De har også selv ansvar for ikke å fylle opp med for mange personer, sier Leisner.
Advokaten sier det også er de som bor på stedets ansvar om de utøver grov uaktsomhet eller på annen måte utviser uforsiktighet i boligen.

Utleiemeglingen