Utleiemeglingen
HJEMHVEM ER VI?HVA GJØR VI?HVORFOR BRUKE OSS?INVESTERE I UTLEIEBOLIG?
ANSATTEMEDIANYTTIGLENKERSTILLING LEDIGKONTAKT OSS
LEDIGE BOLIGERNÆRINGSLOKALERSØKNAD OM BOLIG
1 av 5 vil ha to boliger
TØNSBERG: Her er neste boligtrend: 20 prosent av oss vurderer å kjøpe hus eller leilighet nummer to enten til barna eller som ren investering. I tillegg kommer hytta.
Foreldre ønsker det beste for sine barn, og de ser at økonomisk boligstøtte kan være en god start på voksenlivet, særlig i et boligmarked med skyhøye priser som vi har i dag. Dessuten har nok den voldsomme oppgangen i boligmarkedet ført til at flere kjøper for utleie eller ren spekulasjon, sier avdelingsbanksjef Dann L. Lauritsen i Postbankens kundesenter i Tønsberg og Sandefjord.

I en undersøkelse utført av Synovate MMI på vegne av banken svarer 4 prosent at de allerede har kjøpt bolig til barna sine. 10 prosent vurderer det samme.
Og vi vet at 6 prosent oppgir at de har eller har vurdert å kjøpe en bolig ment for utleie. Til sammen forteller dette oss at hver femte i Tønsberg og Sandefjord vurderer bolig til barna eller bare rett og slett investerer i en bolig nummer to, sier Lauritsen. Tallene følger landsgjennomsnittet.

Støtte og investering
 Nesten 3 av 4 oppgir at de har hjulpet eller vil hjelpe barn og barnebarn med økonomisk støtte til bolig. 1 av 4 har allerede utbetalt støtten, nesten dobbelt så mange vurderer dette i fremtiden.
Det er varierende grunner til å hjelpe sine barn med boligkjøp. De som allerede har støttet sine barn økonomisk, oppgir at pengene skal være en hjelp inn i boligmarkedet for barnas del (51 prosent).
Blant dem som vurderer å hjelpe, er det i større grad investeringsperspektivet som gjør seg gjeldende (53 prosent).
Pengegaver er den vanligste støtten foreldre gir til sine barn. Over halvparten oppgir dette (52 prosent). Men det finnes også andre former for økonomisk boligstøtte. Foreldre stiller ofte som kausjonist ved opptak av lån (36 prosent), de gir barn rentefrie eller billige lån (23 prosent), eller de lar barn bo hjemme gratis etter fylte 18 år (31 prosent).
Kvinner oppgir i større grad at de hjelper barna ved å la dem bo hjemme, mens menn i større grad gir rentefritt eller billig lån.

Tønsberg under snittet
 Blant dem som har gitt penger, er det i gjennomsnitt gitt 170.000 kroner i økonomisk boligstøtte, men her er det store forskjeller mellom regionene. Tønsbergensere gir i snitt gir 84.000 kroner i støtte til barna når de skal kjøpe sin første bolig. Dette er betydelig under for eksempel Oslo (307.000 kroner) og Asker/Bærum (266.000), men omtrent det samme som drammenserne.
Variasjoner i boligprisene har nok betydning for disse forskjellene. Skal du inn på boligmarkedet i Oslo og er student eller akkurat har kommet ut i jobb, er du nesten avhengig av bidrag fra mamma og pappa. Her hos oss er boligmarkedet på et akseptabelt nivå ennå, mener Lauritsen.
Avdelingsbanksjefen sier det er en tradisjon i Norge å sikre kommende generasjoner, og å etterlate seg mer enn man selv har hatt.
Tidligere generasjoner drev gård, og plantet trær som først de neste generasjonene kunne høste av. Nå ønsker foreldre mer og mer å bidra mens de ennå lever. Og bolig har alltid vært den største verdien folk eier gjennom livet. Man ser på bolig som en god investering, sier Lauritsen.

Foreldre ønsker det beste for sine barn, og de ser at økonomisk boligstøtte kan være en god start på voksenlivet
Dann L. Lauritsen, avdelingsbanksjef

Kilde: Tønsbergs Blad 19.06.07. Skrevet av Bjørn Rønningen

Utleiemeglingen