Utleiemeglingen
HJEMHVEM ER VI?HVA GJØR VI?HVORFOR BRUKE OSS?INVESTERE I UTLEIEBOLIG?
ANSATTEMEDIANYTTIGLENKERSTILLING LEDIGKONTAKT OSS
LEDIGE BOLIGERNÆRINGSLOKALERSØKNAD OM BOLIG
Hva er en godkjent utleieenhet?
En utleieenhet i kjelleren kan være et fristende tilskudd i boligøkonomien,
men hva krever myndighetene før de godkjenner en egen boenhet?

– En leilighet som ikke fyller lovens krav til helse og sikkerhet kan bli et problem for dem som bor der. Utleier har et ansvar overfor leietakeren, sier Tore Siljan. Han er fagsjef i byggesaksavdelingen hos Horten kommune.

Økonomiske konsekvenser
Dersom et ulovlig forhold avdekkes, kan dette få økonomiske konsekvenser for utleier. Sivilarkitekt Nils-Jacob Lugg i Tønsberg bistår kommuner og private i enkeltsaker, og forteller om tilfeller der boligeierne har blitt svært overrasket:
– Særlig i kjellere syndes det mot krav til lys og utsyn. Eierne har gjerne investert en del penger, og investeringen kan være bortkastet dersom leiligheten ikke kan godkjennes. Deler av installasjonene må i så fall tas ut igjen, sier Lugg. Han oppfordrer boligkjøpere til å spørre etter godkjenning og ferdigattester dersom de vurderer å kjøpe en bolig med utleieenhet.
– Megler er forpliktet til å undersøke om en utleieenhet er godkjent, og vil kunne komme i erstatningsansvar dersom dette ikke er gjort, sier Lugg.

Profesjonell hjelp
Boligeiere som vil bygge en utleieenhet, eller har en leilighet som ikke er godkjent, må søke godkjenning hos kommunen. Aller først må de hyre fagkyndige med såkalt ansvarsrett, som gir anledning til å prosjektere utbygging og sende inn søknad.
– Man kan ikke lede arbeidet på egen hånd, sier Siljan i Horten kommune.
De sakkyndige sørger for at alle krav i hvert enkelt tilfelle oppfylles, utsteder nabovarsel og tilrettelegger for søknad til kommunen.
Saksbehandlingen tar normalt mellom tre og tolv uker. Da skal kommunen ha gitt godkjenning eller bedt om justeringer.
– Vi har lovfestede frister. Den eksakte tiden kan variere fra kommune til kommune, siden vi har ulik kapasitet og ulik tilstrømning av saker.
– Dette høres ut som en kostbar og tidkrevende prosess?
– Ja, men så er det også en alvorlig sak å opprette en ny boenhet, svarer Siljan, og minner om at investeringen har til hensikt å gi inntekter.

Godt naboforhold
En utleieenhet som er bygget etter alle lover og forskrifter ivaretar sikkerhet og helse, men den kan også bidra til å bevare et godt forhold mellom utleier og leietaker.
– Det stilles for eksempel krav til støyisolasjon, sier Siljan. – Det er jo ikke så hyggelig å høre hver minste lyd fra dem som bor under eller over deg. Utleieenheten skal dessuten ha et eget uteareal der leietakeren kan sette seg ned i fred og ro og nyte livet, sier Siljan.


Kravene til utleieenhet:
Hvilke krav som må oppfylles, kan variere fra sak til sak. En fagkyndig kan utrede behovene. Bygging av en utleieenhet skal i alle tilfeller prosjekteres av en fagkyndig med ansvarsrett. Ansvarsrett gis av myndighetene. Visse krav er generelle, og her er noen av dem:

* Leiligheten må ha forsvarlige rømningsmuligheter i tillegg til inngangsdøren, for eksempel lave vinduer.
* Stue og soverom skal ha tilstrekkelig lys og utsyn. En tommelfingerregel er at glassflatene i vinduene skal være større en 10 prosent av gulvarealet.
* Utleieenheten skal lyd- og brannisoleres mot annen leilighet, inkludert den delen du selv bor i.
* Inneklimaet må sikres med tilstrekkelig ventilasjon og isolasjon.
* Takhøyden bør være på 240 cm, men her kan det være rom for variasjoner i deler av leiligheten.
* Leiligheten skal ha tilstrekkelig parkeringsplass.* Det skal også følge uteplass med leiligheten, som kun leietaker benytter seg av.

Kilde: EiendomsMarkedet uke 8-2006
Utleiemeglingen