Utleiemeglingen
HJEMHVEM ER VI?HVA GJØR VI?HVORFOR BRUKE OSS?INVESTERE I UTLEIEBOLIG?
ANSATTEMEDIANYTTIGLENKERSTILLING LEDIGKONTAKT OSS
LEDIGE BOLIGERNÆRINGSLOKALERSØKNAD OM BOLIG
Stadig flere velger Utleiemeglingen AS som sin utleiepartner
(Nov. 2006) Siden oppstarten i 2004 har det vært en jevn strøm av både boligeiere og leietakere som har kontaktet oss i Utleiemeglingen. Det er svært hyggelig å se, for Utleiemeglingen har som mål å være det naturlige valget i forbindelse med leie og utleie av boliger for alle aktører i markedet.

Pr. oktober 2006 har vi hatt en økning på over 80% siden i fjor. I tillegg har vi til enhver tid ca 25 nye enheter for utleie.

Vi har inntrykk av at den viktigste grunnen til økningen av antall leieforhold er at flere og flere vet om at vi er der og ser på de som jobber i Utleiemeglingen som nøytrale meglere som ivaretar begge parters interesser i leieforholdet. Alle kontrakter og andre dokumenter er i henhold til de lover og regler som gjelder, og alle prosesser er regulert av dette.
For utleierne er det veldig greit; vi tar oss av hele utleieprosessen. Vi ordner alt fra annonsering og visninger til kontraktskriving og etablering av depositumskonto. Når leieforholdet er etablert, følger vi opp husleieinnbetalinger og eventuelle mislighold.
Vi ser også at leietakere synes det er trygt å leie gjennom oss blant annet fordi vi sørger for at alle får den nødvendige oppfølging gjennom hele leieforholdet. I tillegg er Utleiemeglingen alltid tilgjengelige. Det er alltid en megler som har telefonvakt. På den måten kan vi raskt få ordnet opp i akutte saker.

Som en naturlig følge av den positive utviklingen i Utleiemeglingen AS ansatte vi i våres en ny daglig leder/megler. Hun heter Gunn Ramberg. Hun er statsaut. eiendomsmegler og har lang erfaring fra eiendomsbransjen. Fra før jobber Sølvi Mjøen, Elisabeth V. Egeland og Kenneth Kløw i Utleiemeglingen AS som utleiemeglere og det ser ut til at behovet for enda en megler kan melde seg ganske raskt.
Utleiemeglingen