Utleiemeglingen
HJEMHVEM ER VI?HVA GJØR VI?HVORFOR BRUKE OSS?INVESTERE I UTLEIEBOLIG?
ANSATTEMEDIANYTTIGLENKERSTILLING LEDIGKONTAKT OSS
LEDIGE BOLIGERNÆRINGSLOKALERSØKNAD OM BOLIG
Hvorfor bruke oss?

Utleiemeglingen AS er en profesjonell utleiepartner som består av eiendomsmeglere med lang erfaring innen eiendomsbransjen.

For leietakere er det gunstig å leie gjennom Utleiemeglingen fordi vi er et profesjonelt eiendomsmeglerfirma. Vi sørger for at alle leietakere får den nødvendige oppfølging gjennom hele leieforholdet.

Alle kontrakter og andre dokumenter er i henhold til de lover og regler som gjelder og alle prosesser er regulert av dette. I tillegg er Utleiemeglingen alltid tilgjengelige. Det er alltid en megler som har telefonvakt. På den måten kan vi raskt få ordnet opp i akutte saker.


Det er mange lover og regler å forholde seg til, og konflikter i leieforholdet kan være kostbare så vel som ubehagelig å løse. Utleiemeglingen vil ta seg av slike saker som en del av forvaltningen av boligen. Utleiere som velger å bruke oss kan selv velge hvor mye de ønsker å engasjere seg i leieprosessen.

Utleiemeglingen har en egen database med leietakere. Vi har lang erfaring og daglig kontakt med boligmarkedet. Ved å bruke vår kompetanse reduseres risiko for ledighet og tap av leieinntekter. Vi sørger for årlig indeksregulering av husleien i leie-perioden for å ikke gå glipp av rettmessig husleieøkning. De kostnadene som påløper i forbindelse med utleiearbeidet er fradragsberettiget på selvangivelsen.

For leietakere er det gunstig å leie gjennom Utleiemeglingen fordi vi er et profesjonelt eiendomsmeglerfirma. Vi sørger for at alle leietakere får den nødvendige oppfølging gjennom hele leieforholdet.

Alle kontrakter og andre dokumenter er i henhold til de lover og regler som gjelder og alle prosesser er regulert av dette. I tillegg er Utleiemeglingen alltid tilgjengelige. Det er alltid en megler som har telefonvakt. På den måten kan vi raskt få ordnet opp i akutte saker.


Utleieforsikring
Utleiemeglingen forsikrer alle våre utleiere mot tap av husleie og skader på utleieboligen.

Forsikringen omfatter
- Dekning av økonomiske tap herunder
   o husleietap begrenset oppad til 6 måneders leie
   o skader begrenset oppad til kr 250.000,-.
- Juridisk rådgiving tilknyttet leieforholdet inntil 5 timer/ år
- Juridisk bistand ved fravikelse begrenset oppad til 30.000,-.

Det forutsettes at det er stilt minimum 4 måneders depositum eller leiegaranti for leieforholdet. UTLEIEFORSIKRINGEN trer i kraft etter garantien. Dersom det kun er stilt 3 måneders depositum, er utleiers risiko kun 1 måneds leie. Forsikringen kan ikke tegnes der det er stilt NAV-garanti.

La Utleiemeglingen overta forvaltningen av din utleiebolig og du vil være med i den unike forsikringsordningen. Ta kontakt med oss her.

Vilkår for utleieforsikringen finner du her.


Leiegaranti
De som leier bolig gjennom Utleiemeglingen AS får tilbud om å opprette en leiegaranti som sikkerhet for leieforholdet i stedet for depositum. Leiegarantien etableres gjennom selskapet Gable. Leiegarantien fungerer på samme måte som et depositum, men man trenger ikke å binde opp pengene på en depositumskonto.

Selskapet stiller en garanti overfor utleier tilsvarende 4 måneders husleie. Kostnaden ved etablering av garantien er 12% av garantibeløpet og betales ved inngåelse av leiekontrakten.

En forutsetning for tilbud om leiegaranti er at man har bodd i Norge i minst et år og at man ikke har kredittanmerkninger. Garantien følger leiekontrakten og gjelder i inntil 3 år.
 Utleiemeglingen har eiendoms-meglerbevilling fra Kredittilsynet, og er medlem av Norges Eiendoms-meglerforbund.

Utleiemeglingen